Aby korzystać z serwisu musisz mieć włączoną w przeglądarce obsługę skryptów javascript.
kontakt z Sekcją Współpracy z Ekspertami Zewnętrznymi: eksperci.kontakt@ncbr.gov.pl
kontakt z IT: pomoc_techniczna@ncbr.gov.pl
Informacja

Aplikacja kandydata na eksperta NCBR będzie podlegała weryfikacji pod względem formalnym, merytorycznym oraz w zakresie ukończenia wymaganych szkoleń. Osoby, które pozytywnie przejdą etap weryfikacji zostaną zaproszone do podpisania umowy ramowej o współpracy.

* - Pole obowiązkowe
Rejestracja eksperta

Dane użytkownika
Główne miejsce pracy
Obszar działalności eksperckiej

Wymagania dla ekspertów naukowo-przemysłowych oraz finansowych zostały określone tutaj.

Specjalność

Słowa kluczowe (minimum 5 różnych wyrazów w jednym z języków) *

Należy wskazać od 5 do 30 słów kluczowych (rzeczowniki, skrótowce, frazy). Kolejne wpisywane słowa należy zatwierdzać przyciskiem „Enter”. Listę podstawowych słów kluczowych w języku polskim można znaleźć tutaj.

Oświadczenie